សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
 • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
 • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
 • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
 • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
 • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ការទូទាត់ប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានមិនក្រោយ 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃលក់ឡើយ។ ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិក​គឺជារូបិយវត្ថុដែលទទួលយកតែមួយគត់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់។

ការទូទាត់ប្រាក់ពេញសម្រាប់ការជាវជោគជ័យ​ត្រូវតែផ្ញើតាម​ធនាគារ។

យើងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ​ទៅទិសដៅសំខាន់ៗមួយចំនួន សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ។
អ្នកអាចទទួលបានសម្រង់តម្លៃហិរញ្ញវត្ថុដោយចុចលើប៊ូតុង "កម្មវិធីគណនាហិរញ្ញវត្ថុ"។
Financing
 • អត្រាហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នគឺ 2%​ ក្នុងមួយខែ​ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទជាវ​ក្នុងរយេៈពេល 2 ខែ។
 • ថ្លៃរដ្ឋបាល​គឺ $100 សម្រាប់​រៀងរាល់ 30 ថ្ងៃ​ដែល​ការជាវត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ។ ថ្លៃរដ្ឋបាល​ត្រូវបានគិតថ្លៃលើ​កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក។ ថ្លៃរដ្ឋបាលមិនអាចសងវិញបានឡើយ។
 • រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុអតិបរមា - 60 ថ្ងៃ​ពោលគឺ 30 ថ្ងៃពីរដង។
 • ប្រាក់តម្កល់សុវត្ថិភាពអប្បបរមាគឺ 33% នៃតម្លៃវិក័យប័ត្រសរុប​របស់​យានយន្ត។
 • ថ្លៃធានារ៉ាប់រងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រកាតព្វកិច្ច​គឺ 1.5% នៃតម្លៃសរុបរបស់យានយន្ត និងតម្លៃជើងសារទាំងអស់។
 • អតិថិជនយល់ព្រមបង់ថ្លៃសម្រាប់​ទឹកប្រាក់​នៃយានយន្តដែលបានទទួលហិរញ្ញវត្ថុ​នៅរយៈពេល 60 ថ្ងៃ។
 • បើសិនជាអតិថិជនបដិសេធ​មិន​បង់ថ្លៃលើទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់​ត្រឹម 60 ថ្ងៃនៃការជាវទេ Auction Export មានសិទ្ធិលក់រថយន្តឡើងវិញ និង​គិតថ្លៃអតិថិជន 33%​នៃ​ប្រាក់តម្កល់ជាការផាកពិន័យ។
 • ការទូទាត់ប្រាក់​ត្រូវតែធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ខែ​ ឬនៅពេល​រថយន្តទៅដល់ ដោយធ្វើតាមពេលវេលាណាដែលដល់មុន។​ ការគិតថ្លៃហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្លៃរដ្ឋបាលទាំងអស់​មិនអាចសងវិញបានទេ។
 • Auction Export មានសិទ្ធិបដិសេធការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងហេតុផលអ្វីក៏បាន។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion